Polityka prywatności

Wynajem samolotu z pilotem
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
BigDeal jet Facebook
BigDeal jet Instagra,

GALERIA

O NAS

KONTAKT

FLOTA

OFERTA

Polityka prywatności

prywatny jet

Kontakt

BIGDEAL JET
http://bigdealjet.com

email: info@bigdealjet.com

+48 505 322 650 - Damian

ul. Zamknięta 10/LU 2.2
30-554 Kraków
NIP: 6842578116

 

1. Administratorem danych osobowych klientów jest Damian Stodolak DSProject, ul. Zamknięta 10/Lu2.2, 30-554 Kraków NIP: 684-257-81-16 zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 
2. Dane osobowe osób korzystających i Klientów ze strony www.bigdealjet.pl (www) przetwarzane są przez BigDeal Jet w celu prowadzenia podstawowej działalności usługowej, w szczególności:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą,
b) w celu zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, 
c) w celu oferowania przez BigDeal Jet usług bezpośrednio, przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej – ofert handlowych, dobranych usług do potrzeb Klientów oraz informacji dot. złożonego zamówienia,
d) w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania strony www,
e) w celu analitycznym: tworzeniu raportów, analiz, statystyk oglądalności strony BigDeal Jet, dostosowania strony www do potrzeb Klientów z pomocą profilowania,
f) w celu zrealizowania umowy sprzedaży (razem z dostawą) i obsługi reklamacji,
g) w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, zgodnie z wymogami ustawowymi,
h) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
i) w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 
3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem świadczenia przez BigDeal Jet usług.
 
4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, z których BigDeal Jet korzysta przy prowadzeniu działalności i wymagane jest ich przetwarzanie oraz podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, tj. którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub usługi, w tym np. Poczta Polska, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe.
 
5. BigDeal Jet zastrzega sobie możliwość ujawnienia wybranych informacji i danych organom, które zgłoszą żądanie udzielenia im informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 
6. Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 
7. Dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub uprawnień z zawartych umów oraz przez okres wypełniania obowiązku prawnego BigDeal Jet, w zakresie np. zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, wynikającym z przepisów podatkowych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 
8. W związku z przetwarzaniem przez BigDeal Jet danych osobowych, Klientom i osobom korzystającym ze strony www przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO). 
 
9. W sprawach spornych przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 
10. Dane osobowe, które są podawane i na których przetwarzanie wyrażona będzie zgoda, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.
 
11. Podczas wypełnienia formularza kontaktowego Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, adres email.
 
12. W trakcie odwiedzania strony www mogą zostać zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics –udostępniany przez Google, Inc. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na jego serwerach. 
 
13. Informacje otrzymane od Klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, poza sytuacjami podanymi w niniejszej Polityce Prywatności.
 
14. BigDeal Jet nie odpowiada za politykę prywatności stosowaną przez administratorów serwisów, których linki są zamieszczane na stronie www.
 
15. BigDeal Jet zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. 
 
16. Klient ma prawo do nie zaakceptowania Polityki Prywatności, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług.